Velkommen til Egeris Borgerforening

Hjertestarter kursus

HJERTESTARTER KURSUS

Så har vi fået en hjertestarter i Egeris. Den er sponsoreret af Karl Christensen, Skovby Entreprenør og vi er meget taknemmelige for den flotte gave. Den hænger inde på toilettet ved Møllehytten og er tilgængelig døgnet rundt. Vi har tilkøbt service på hjertestarteren, og det vil Allan Pagaard, Schanflex sponsorere. Igen en flot gave fra en lokal erhvervsdrivende som vi er meget taknemmelige for. Serviceaftalen dækker tjek og klargøring efter brug og nye batterier og elektroder inden de udløber. Men Falck kommer ikke forbi i dagligdagen og tjekker, at den fungerer, det er vi selv ansvarlige for. Derfor opfordres alle til at slå et slag forbi når I er omkring Møllehytten og tjekke, at den grønne lampe på hjertestarteren blinker, så ved vi, at den fungerer.

Vi kan via Falck købe et 2 timers kursus i  førstehjælp og brug af hjertestarteren. Det koster 230 kr./person. Alle er  velkomne til at melde sig til uanset om man er medlem af Egeris Borgerforening eller ej. Vi har dog brug for at vide, om der er interesse for sådan et kursus. Derfor vil vi gerne bede om en forhåndstilmelding, så vi kan se om der er basis for at afholde kurset. Vi planlægger at afholde kurset i efteråret. Kontakt formand for Egeris Borgerforening Anette Strandgaard på mobil 24456304 eller mail anette.strandgaard@gmail.com hurtigst muligt og senest ved udgangen af uge 24, d. 19/6 2022.

Vi håber på, at der er  stor interesse for kurset.

Egeris Borgerforening

Kontingent 2022

Kontingent 2022.

Så er det tid til at betale kontingent til Egeris Borgerforening. Vær med til at styrke vores fællesskab og støtte en positiv udvikling i vores område.

Kontingentet er 150 kr. pr husstand, og det kan indbetales på konto nr. 7670-2855745 senest den 1.7.2022.

Vi har planlagt følgende arrangementer i 2022:

  • Torsdag d. 23/6 Skt. Hans ved Møllehytten – se vedlagte invitation.
  • Lørdag d. 3/9 holder vi sommerfest i Møllehytten. Vi arbejder på at arrangere en guidet udflugt over Skjern Enge om eftermiddagen og spisning og hyggeligt samvær i Møllehytten om aftenen. Der kommer invitationer rundt senere.
  • I løbet af efteråret påtænker vi at afholde et kursus i brug af hjertestarteren
  • Søndag d. 20/11 tænder vi juletræet ved Møllehytten.

 

Venlig hilsen

Egeris Borgerforening

Sommerfest 3/9 2022. Program følger

Egeris ligger i et naturskønt område ved Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune

🙂Her er både skov, å og eng

Mølleåen der går igennem Egeris
Møllehytten I Egeris. Byens samlingssted

🙂🙂Egeris Borgerforening

 

Egeris Borgerforening blev stiftet i november 1949 og formålet var ”at virke for Egeris’ opkomst og ved given lejlighed varetage de deri værende borgeres interesser og krav”.

Meget er ændret siden 1949, bl.a. sproget 😊. I dag er det mere det sociale fællesskab, der er i højsædet. Vi har 4 faste arrangementer om året, hvor vi mødes og hygger os sammen, nemlig forårsklargøring, Skt. Hans. fest, sommerfest og så tænder vi juletræet i november. Er du tilflytter til området er et medlemskab af foreningen en god måde at møde genboen på. Som medlem kan man leje Møllehytten til private arrangementer.

De kommende arrangementer i foreningen er Skt. Hans d. 23/6 og Sommerfesten d. 3/9 – alle er hjertelig velkomne til at deltage.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.  Formand Anette Strandgaard 2445 6304, kasserer Else Heltoft 5059 7616, sekretær Ole Jensen 6175 8558, Bente Dahl 20814 1104, Peter Madsen 5250 0285

Ris, ros, kommentar eller indlæg til hjemmesiden sendes til Lone Hansen på egeris123@gmail.com