Velkommen til Egeris Borgerforening

Egeris ligger i et naturskønt område ved Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune

SmilerHer er både skov, å og eng

Mølleåen der går igennem Egeris
03-01-2017
Fælles spisning
Husk på fredag er der fælles spisning i vores nye dejlige kultur hus. kl.18.30 medbring et ret og vær med til at lave den store fælles buffet. Kom og vær med til en hyggelig aften.
16-04-2016
Forårs klargøring
Hej Alle

Nu er det tid for den årlige forårsklargøring af Møllehytten. Det bliver lørdag d. 16.04.2016, og vi starter traditionen tro med rundstykker og kaffe kl. 9.00.
Derefter skal der arbejdes.
Så tag jeres haveredskaber og trillebøre med, så vi har til at klare lidt af hvert.

Efter overstået arbejde vil der blive serveret en pølse med brød og lidt at drikke til.

Vel mødt.
22-06-2015
Videbæk Harmonika Klub
Videbæk Harmonika Klub holder afslutning / øve aften i Møllehytten kl.19.30 er der mulighed for at komme og høre dem, hvis man har lyst.
Hilsen Egeris Borgerforening.
15-04-2015
Generalforsamling d. 6 maj 2015
Generalforsamling Egeris Borgerforening
Onsdag d. 06.05.2015, kl. 19.00 i Møllehytten.


Dagsorden:
• Velkomst
• Valg af dirigent, og 2 stemmetæller
• Formandens beretning
• Fremlæggelse af regnskab
• Fastsættelse af kontingent
• Valg til bestyrelsen, på valg er følgende:
o Ole Jensen
o Karl Christensen
• Valg af 1 suppleant
• Valg af 1 revisor
• Indkomne forslag, forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
• Evt.


Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et stykke smørrebrød.Med venlig Hilsen
Bestyrelsen i Egeris Borgerforening
Møllehytten I Egeris. Byens samlingssted

Ris, ros, kommentar eller indlæg til hjemmesiden sendes til Lone Hansen på egeris@privat.dk