Velkommen til Egeris Borgerforening

Generalforsamling i Egeris Borgerforening.

Du indbydes til foreningens årlige generalforsamling,

 torsdag den 5. maj 2022 kl. 19.00 i Møllehytten.

 

Dagsorden: 

 • Velkomst
 • Valg af dirigent og 2 stemmetællere
 • Formandens beretning
 • Fremlæggelse af regnskab
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg til bestyrelsen, på valg er Henning Jespersen, Kjeld Mølleskov  og Else Heltoft. Else modtager genvalg, Henning og Kjeld ønsker at stoppe.
 • Valg af 1 suppleant
 • Valg af revisor
 • Hjertestarteren sponsoreret af Karl Christensen, Skovby Entreprenør er nu blevet sat op. Kort gennemgang af hvor den hentes og hvordan den fungerer, samt en snak om der er interesse for at deltage i et førstehjælpskursus.
 • Indkomne forslag. Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 • Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et stykke smørrebrød og kaffe.

 Venlig hilsen

Egeris Borgerforening

 

Egeris ligger i et naturskønt område ved Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune

🙂Her er både skov, å og eng

Mølleåen der går igennem Egeris
Møllehytten I Egeris. Byens samlingssted

🙂🙂Egeris Borgerforening

 

Egeris Borgerforening blev stiftet i november 1949 og formålet var ”at virke for Egeris’ opkomst og ved given lejlighed varetage de deri værende borgeres interesser og krav”.

Meget er ændret siden 1949, bl.a. sproget 😊. I dag er det mere det sociale fællesskab, der er i højsædet. Vi har 4 faste arrangementer om året, hvor vi mødes og hygger os sammen, nemlig forårsklargøring, Skt. Hans. fest, sommerfest og så tænder vi juletræet i november. Er du tilflytter til området er et medlemskab af foreningen en god måde at møde genboen på. Som medlem kan man leje Møllehytten til private arrangementer.

De kommende arrangementer i foreningen er Skt. Hans d. 23/6 og Sommerfesten d. 4/9 – alle er hjertelig velkomne til at deltage.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.  Formand Anette Strandgaard 2445 6304, kasserer Else Heltoft 5059 7616, sekretær Ole Jensen 6175 8558, Henning Jespersen 4016 6383, Kjeld Mølleskov 5168 5004.

Ris, ros, kommentar eller indlæg til hjemmesiden sendes til Lone Hansen på egeris123@gmail.com