Velkommen til Egeris Borgerforening

Egeris ligger i et naturskønt område ved Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune

SmilerHer er både skov, å og eng

Mølleåen der går igennem Egeris
15-05-2019
Generalforsamling d. 15 maj 2019 kl. 19.00 i Møllehytten
På valg er Ole Jensen og Alfred Christensen. Alfred modtager ikke genvalg.
Bestyrelsen håber, at mange møder op og har forslag til, hvordan vi fremover får et mere aktivt foreningsliv og sammenhold i Egeris. Vi vil meget gerne have ideer fra jer.
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et stykke smørrebrød og kaffe.
Vel mødt
Møllehytten I Egeris. Byens samlingssted

Ris, ros, kommentar eller indlæg til hjemmesiden sendes til Lone Hansen på egeris@privat.dk