Velkommen til Egeris Borgerforening

Egeris ligger i et naturskønt område ved Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune

🙂Her er både skov, å og eng

Mølleåen der går igennem Egeris
Møllehytten I Egeris. Byens samlingssted

Forårsklargøring af Møllehytten i Egeris

                                

 Kære alle!  😎

Så er foråret snart på vej, og vi skal have gjort Møllehytten klar, ryddet op på grunden, klippe ned, tjekket op på flagstængerne og hvad vi nu ellers plejer at ordne for at vi kan blive klar til foråret og sommeren.

Det bliver lørdag den 17. april 2021 kl. 9.00.

Da Coronaen jo stadig huserer har vi besluttet at sløjfe kaffe og rundstykke og gå direkte til arbejdet.

I må meget gerne medbringe lidt haveredskaber i form af kost, rive, løvrive, ørnenæb, grensaks og måske en trillebør, så vi har lidt redskaber at gøre med.

Vi forventer at være færdige omkring middag, hvor vi slutter af med pizza slices og en øl/vand.

 

Vi håber I er friske til at give en hånd med – og glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen

Egeris Borgerforening

Generalforsamling i Egeris Borgerforening.

 

Du indbydes til foreningens årlige generalforsamling,

onsdag den 5. maj 2021 kl. 19.00 i Møllehytten.

Dagsorden:

  • Velkomst
  • Valg af dirigent og 2 stemmetællere
  • Formandens beretning
  • Fremlæggelse af regnskab
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg til bestyrelsen, på valg er Ole Jensen og Anette Strandgaard, begge modtager genvalg.
  • Valg af 1 suppleant
  • Valg af revisor
  • Indkomne forslag. Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
  • Eventuelt

Spørgsmålet ”Skal vi have en hjertestarter i Egeris” har været oppe flere gange gennem årene, og vi vil i bestyrelsen gerne diskutere dette emne med jer. Er vi interesseret i en hjertestarter, hvordan med finansiering, vedligehold, varmeskab, forsikring, vil man være villig til at give mere i kontingent for at disse udgifter kan dækkes? Kom med dine tanker, ideer og viden om emnet, så tager vi en snak omkring interesse og muligheder.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et stykke smørrebrød og kaffe.

Venlig hilsen

Egeris Borgerforening

Ris, ros, kommentar eller indlæg til hjemmesiden sendes til Lone Hansen på egeris123@gmail.com