Bestyrelsen og Byudvalg

Bestyrelsen for Egeris Borgerforening:

Formand:Alfred Christensen,50 56 46 48

Alfred.christensen@hotmail.com

Kasserer: Else Heltoft, 50597616

elseheltoft@live.dk

Sekretær: Ole Jensen 61758558

maa@os.dk

Menig medlemmer:

Per K. Fredskilde, 61674105

pfredskilde@hotmail.com

Henning Jespersen, 40166383

annihenning@hotmail.com

 

Byudvalg:

J.C.Holm, 29 23 99 81 jch@tranemosevej13.dk

Jacob Nielsen 30 78 70 12  jfn@st-skoleinventar.dk

Bente Dahl 97 17 82 46 bd@weber.dk

Hjemmeside Lone Hansen 22 50 89 08 egeris@privat.dk