Ansøgning Skakfonden

Ansøgning Skakfonden.

 

EGERIS BORGERFORENING

v/Bente Dahl

Tranemosevej 9

6920 Videbæk

 

 

 

 

 

Skak Fonden

Att. Torben Nørregaard

 

 

 

Egeris d. 16. juni 2005

 

 

 

Ansøgning om tilskud til forskønnelse af Egeris By

 

Byudvalget i Egeris Borgerforening ansøger hermed om tilskud på 100.000,00 kr. til fo­r­skøn­nelse i Egeris by.

 

Egeris er en lille landsby i Videbæk Kommune, byen ligger smukt i ly af den store, historiske Ege­ris Plantage, bag byen ligger Vorgod ådalen og Egeris Mølleå løber midt gennem byen. Men vi har nogle gennem tiden menneskeskabte bygninger/forhindringer, der total slører og øde­lægger den helt enestående smukke natur.

 

Derfor har vi indset at vi selv i byen må gribe til handling for at bevare og genoprette Egeris By som et attraktivt bosted, og derfor blev der i september 2003 oprettet et Byudvalg under Egeris Bor­ger­for­ening. I den forløbne tid har vi fået bevilget, at Videbæk Kommune udar­bej­der en lokalplan for Byen og vi har udarbejdet materiale til fremtidig byskitse/plan, etableret et Tingsted/Byting samt i fællesskab vedtaget Egeris Vejledningen, jævnført medsendte materiale.

 

Det der ligger til grund for denne ansøgning er nu ønsket om at få fjernet 2 meget uheldige byg­ninger midt i byen (faldefærdig gammel foderstof samt en stor blå ubenyttet garage). Disse to bygninger skæmmer total byen og dækker for at såvel forbipasserende som byens borgere har udsyn/adgang langs Egeris Mølleå og ud til Vorgod ådalen. Vi har tilsagn fra ejeren om at Borgerforeningen kan købe grunden med bygninger, og har derfor søgt Videbæk Kommune om tilskud til Byfornyelse og nedrivning, men vi vil derefter komme til at mangle 100.000,00 kr. for at kunne realisere projektet.

 

 

Vi håber på Deres velvilje, og vil selvfølgelig meget gerne fremvise området der ønskes forskønnet.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

 

Egeris Borgerforening/Byudvalg

 

 

 

Egeris Borgerforening: Formand Bente Dahl 97178246, Kasserer Else Heltoft 97178890, Sekretær Anette Strandgård

97 178044, Kristian Albertsen 97178127, Henry Lauridsen 97178069. www.egeris.info

 

Byudvalget: J.C. Holm , N.C. Vejlgård og Bente Dahl