Udbetaling af tilskud

Udbetaling af tilskud.

 

EGERIS BORGERFORENING

v/Bente Dahl

Tranemosevej 9

6920 Videbæk

 

 

 

 

 

 

Videbæk Kommune

Att. Erling Damgaard

6920 Videbæk

 

 

 

Egeris d. 19. december 2005

 

 

 

Angående byfornyelse i Egeris By

 

Vi takker for udarbejdelse af slutseddel og kan hermed meddele følgende:

 

Vi har afsluttet handlen jf. vedlagte slutseddel.

 

Det er aftalt at Leo Thomsen kan benytte den blå garage indtil nedrivningen påbegynder, mod at Leo Thomsen betaler lys, vand og forsikring på ejendommen.

 

Leo Thomsen er muligvis interesseret i den blå Garage skal dermed forestå nedriv­nin­gen/fjernelse at begge bygninger. Vi har oplyst at tidsfristen for afsluttet nedrivningen er inden udgangen af april 2006 og Leo Thomsen skal vende tilbage med endelig besked hurtigst muligt.

 

Jf. vedlagte købsaftale forfalder købssummen til betaling inden 31.12.05 og vi beder derfor om at det bevilgede tilskud til byfornyelsen indbetales til Egeris Borgerforenings konto nr. 7652 2046010 i Ringkjøbing Bank.

 

Som aftalt håber vi nu, at opstarten på projektet er på plads, og I hermed kan påbegynde arbejdet med at overdrage ejendommen til Videbæk Kommune og skøde udformning m.v.

 

Og vi arbejder videre med vores andel af projektet, som består i at få de 2 bygninger fjernet og grunden reetableret.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

 

Egeris Borgerforening/Byudvalg

 

 

 

 

Egeris Borgerforening: Formand Bente Dahl 97178246, Kasserer Else Heltoft 97178890, Sekretær Anette Strandgård

97 178044, Kristian Albertsen 97178127, Henry Lauridsen 97178069. www.egeris.info

 

Byudvalget: J.C. Holm , N.C. Vejlgård og Bente Dahl