Information om status i Dec. 2005

Information december 2005.

 

 
Hej Alle
 
Hermed årets sidste information fra mig:
 
I Byudvalget har vi på det seneste holdt møde med os selv og med Erling Damgaard, Videbæk Kommune for at få købet af Ejendommen Nr. Viumvej 68 på plads.
 
Jeg har underskrevet slutseddel med Leo Thomsen, hvor vi overtager ejendommen d. 15.12.05 og med seneste betaling 31.12.05. Det er også aftalt at Leo kan benytte den blå garage indtil nedrivningen påbegynder, mod at han betaler lys, vand og forsikring på ejendommen.
 
Leo Thomsen er muligvis interesseret i den blå Garage og skal dermed forestå nedrivningen/fjernelse at begge bygninger. Jeg har oplyst at tidsfristen for afsluttet nedrivningen til at være inden udgangen af april 2006 og Leo skal vende tilbage med endelig besked hurtigst muligt.
 
Jeg har her til morgen skrevet "takke" breve til Videbæk Kommune og Skak Fonden, og bedt om at få de bevilgede tilskud indsat på Borgerforeningens konto inden 31.12.05, således at Else kan udskrive en check på kr. 250.000,00
til Leo inden nytår.
 
Det er sådan ved et byfornyelsesprojekt med statstilskud at vi skal købe ejendommen og så overgår den til Videbæk Kommunen, for ved projektets afslutning igen at blive overdraget til os. Men vi har lyttet til signalerne fra jer om, at nu skulle vi heller ikke tage mere på os end vi alle kunne klare de fremtidige forpligtelser i form at vedl. af grunden m.v. , derfor har vi forsøgt at få Videbæk Kommune til at beholde grunden fremover. Vi håber at det kommer på plads og at det på sigt vil være en fornuftig løsning.
 
Glædelig jul og tak for samarbejdet i det forløbne år.
 
Hilsen
Bente