Myndighederne taler med to tunger

Myndighederne taler med to tunger når det gælder bosætningen og udviklingen i landsbyerne.

 

Egeris Borgerforenings ønskede at tage ansvaret for lokalområdets udvikling og udseende i egen hånd gennem et stort stykke velforberedt, gennemarbejdet og godt beskrevet projekt og lokalplanforslag. Men lovgivningen eller tolkningen af den forbyder udvikling.

Borgerforeningen havde peget på to kønt liggende boligområder til storparceller, - men nej – det er for tæt på skov og å.

Hvis man sammenligner det ene af boligområderne, den der ligger syd for Tranemosevej og Raghedevej i forlængelse af Egeris mod vest, med det nye boligområde ved Bakkevej mellem Videbæk og Herborg, er de ens. To naturskønne områder der skråner mod syd og placeret mellem skov og – den samme – bæk og lige op ad asfalteret vej, to lige gode og ens placeret. – Men Amtets tolkning af lovgivningen hindrer folk i at flytte til en ny grund på området ved Egeris – folk skal bo i større byer hvis de vil bygge i landlige omgivelser.

Der bliver i disse år brugt meget tid på at diskutere tilskud og konsulenthjælp til udviklingen i landdistrikterne, men kan på meget kortere tid forhindre udvikling gennem lovgivning og planregler.

Jeg har været med til at behandle Egeris´ udviklingsønske mange gange nu, og det var beskæmmende at skulle vedtage en lokalplan der amputere mulighederne for øget bosætning.

Grunden til at vi (Byrådet) alligevel vedtog den var at ud fra overbevisningen om at det ville være bedre at få det igennem der var muligt end ingenting. Og så håbe - som også sagt på byrådsmødet – at når der kom købere til et af de ønskede boligområder, vil vi prøve igen.

Vi ved alle at en mulig køber sjældent har den fornødne tålmodighed til at afvente en lang behandlingstid uden at kende hvad der bliver resultatet efter måske flere måneders behandling, så tager man en parat grund i en større by.

Videbæk kommune har to gange taget kampen op hvor der var købere til en udkantsgrund eller et dårligt hus i landlige omgivelser, og efter flere måneder vundet. Der står nu kønne huse der glæder både folk udenfor og indenfor murene.

Om vi i den nye Ringkøbing- Skjern kommune kan ændre muligheder for nybyggeri i forbindelse med vore landsbyer eller ej, ved jeg ikke, men det bør prøves.

Det kan godt være at Amtet er lige så afmægtig i forhold til Miljøministeriet og planlovgivningen, men en kamp burde måske afprøve mulighederne for nye boligmuligheder i forbindelser med landsbyerne, de bør ikke straffes for at have kønne omgivelser. Borgerne i Egeris har endda bevist at de vil betale forskønne naturværdierne.

 

Hilsen Bertel Jensen